Вид Продукт: изтривалка
Артикулен номер:
Зона: I зона грубо почистване, II зона фино почистване
Цена: 350,00 лв./кв.м.
Вид Продукт: изтривалка
Артикулен номер:
Зона: I зона грубо почистване, II зона фино почистване, III зона попиване на вода
Цена:
Вид Продукт: изтривалка
Артикулен номер:
Зона: II зона фино почистване, III зона попиване на вода
Цена:
Вид Продукт: изтривалка
Артикулен номер:
Зона: I зона грубо почистване, II зона фино почистване
Цена:
Вид Продукт: изтривалка
Артикулен номер:
Зона: I зона грубо почистване, II зона фино почистване, III зона попиване на вода
Цена:
Вид Продукт: изтривалка
Артикулен номер:
Зона: II зона фино почистване, III зона попиване на вода
Цена: