1.Терминът ,, основа” се отнася за всички подове,които предстои да бъдат покрити.Това включва не само бетонната плоча и съществуващата носеща повърхност или замазка,но и всички слоеве между тях.Подовете са сред най-важните компоненти на една сграда.Те са конструктивните елементи,подложени на най -големите напрежения и концентрирани натоварвания,а освен това са основа за всички последващи строителни дейности.Основите трябва да издържат натоварвания,като едновременно с това да осигуряват отлична защита от шум.Една от сложните задачи за професионалния подов апликатор е разпознаването,оценяването и полагането на експертно проектирана подова конструкция върху съществуваща основа.Така нареченият ,,ОПН принцип ” ( Основа – Покритие – Натоварване ) се използва за да илюстрира взаимозависимостта на оделните фактори при полагане.

И трите елемента – основата,подовото покритие и натоварванията,които трябва да се понесат,са свързани помежду си,взаимозависими и са ключов елемент при оферти и технически консултации.

Доброто познаване на основата помага на изпълнителя на подови покрития да предложи компетентна,надеждна и точна оферта,в рамките на своите технически възможности,избягвайки риска от евентуални щети.Във втора точка от полезните съвети на М2 предлагаме преглед на различните видове основи,на които може да се полага подова настилка и информира за различните фактори на влияние.