1.Терминът ,, основа” се отнася за всички подове,които предстои да бъдат покрити.Това включва не само бетонната плоча и съществуващата носеща повърхност или замазка,но и всички слоеве между тях.Подовете са сред най-важните компоненти на една сграда.Те са конструктивните елементи,подложени на най -големите напрежения и концентрирани натоварвания,а освен това са основа за всички последващи строителни дейности.Основите трябва да издържат натоварвания,като едновременно с това да осигуряват отлична защита от шум.Една от сложните задачи за професионалния подов апликатор е разпознаването,оценяването и полагането на експертно проектирана подова конструкция върху съществуваща основа.Така нареченият ,,ОПН принцип ” ( Основа – Покритие – Натоварване ) се използва за да илюстрира взаимозависимостта на оделните фактори при полагане.

И трите елемента – основата,подовото покритие и натоварванията,които трябва да се понесат,са свързани помежду си,взаимозависими и са ключов елемент при оферти и технически консултации.

Доброто познаване на основата помага на изпълнителя на подови покрития да предложи компетентна,надеждна и точна оферта,в рамките на своите технически възможности,избягвайки риска от евентуални щети.Във втора точка от полезните съвети на М2 предлагаме преглед на различните видове основи,на които може да се полага подова настилка и информира за различните фактори на влияние.

Замазките формират товаро-разпределителният слой.Обикновено се полагат върху бетонни подове.Замазките,които се изпълняват на обекта са направени от агрегати (чакъл,пясък и тн. ) и подходящи свързващи вещества.Сухата замазка се състои от предварително произведени панели или елементи.Замазките са произведени с по – фин агрегат от този ,който се използва при бетона,осигурявайки по този начин слоеве с по – гладка и равна повърхност.Освен това замазките са значително по – тънки и по малко компактни от бетонните подове.Като резултат,те са по – порьозни и изсъхват по бързо.

Замазките трябва да изпълняват множество задачи:

  • Да нивелират неравната повърхност на открити бетонни плочи
  • Да осигурят солидна,неогъваема основа,готова за подови покрития
  • Да защитават топло – и звукоизолацията под тях и да разпределят натоварванията на по – голяма площ
  • Като топлоизолационна маса:да допринесат за по – добър вътрешен климат
  • Като подгрята замазка:да осигурят стайно отопление

За да могат замазките да изпълнят тези много и различни задачи,индустрията е разработила различни видове замазки,които са особено добре пригодени да отговарят на съответните изисквания.

Днес, контактните структури са най – широко използвани.

Контактните замазки се изпълняват на място на обекта.Използват се предимно за индустриални сгради и се нанасят директно върху бетонната основа.Най-често се използват на места,където нито подовата влага,нито топло – и звукоизолацията играят важна роля.Могат да понасят големи натоварвания.

Типично за контактните замазки е тяхната директна връзка с бетонния под.Това се постига чрез нанасяне на рядък цимент или друг подходящ подобрител на адхезията.

Това,което прави тази контактна структура проблемна,е фактът,че от бетонните плочи може да се издигне влага директно в замазката.Следователно трябва да се внимава,когато се планира инсталиране на влаго – чувствителни  подови покрития ( например дървени подове ) или на паронепропускливи материали ( например PVC )върху този тип замазка.

В тези случаи обикновено е необходимо да се положи преграда срещу влагата ( санитарна мембрана ),на база реактивна смола.

Плаващите замазки могат да се изпълняват на място или да са от предварително произведени елементи. Тук, товаро – разпределителният слой се нанася върху изолационен слой,съставен от материали като полистирен, полиуретан или плочи от минерална вата,които осигуряват топлоизолация и защита от шум. В зависимост от избора на материал, топлоизолацията и изолацията от ударен шум могат да бъдат по-дебели или по – тънки. Тези два изолационни ефекта си противодействат, което означава, че има физични граници на това, което може да се постигне. Освен това трябва да се положат грижи да не се намали товаро – разпределителната сила на повърхността. По – високо ниво на звукоизолация, например, изисква инсталация на по – меки изолационни материали.

В тези случаи е необходимо да се увеличи дебелината на слоя на замазката. Това,на свой ред,ще повлияе върху необходимото време на съхнене: по – дебелите замазки исъхват много по – бавно. Мушамата, използвана за покриване на бетонната плоча, трябва да може да спира влагата. В противен случай отново съществува риск от проникване на влага откъм основата.

Плаващи замазки за употреба над подово отопление

Замазките могат да се проектират и така,че да включват вградени системи за подово отопление.

Класификация на замазката,базирана на вида на свързващия материал според ( EN 13 813 )

Вид замазка – циментова – Забележки:водоустойчива,има тенденция към свиване/деформация,има висока механична устойчивост,изисква фуги ( в зависимост от подовата площ и геометрия ) съкращение СТ

Вид замазка – Гипсова замазка – Забележки:Неустойчив на постоянна влага,почти без фуги

( безшевно )съкращение СА

Вид замазка  – Гипсова течна замазка – Забележки:Пластично – течна консистенция,следователно е ергономична и позволява бързо нанасяне,не е устойчива на постоянна влага,може да произведе много равни повърхности,почти без фуги,съкращение CAF

Вид замазка – Замазка на база синтетична смола – Забележки:На база реактивна смола и пясък,без влага,моментална товароносимост след втвърдяване,висока механична устойчивост

.за индустриални сгради , съкращение SR

Като допълнение,минералните замазки са класифицирани според тяхната устойчивост на натиск и огъване.

Например СТ – С 35 – F4

СТ = циментова замазка

С 35 = устойчивост на натиск 35 N/mm2,

F4 = устойчивост на огъване 4N/mm2

Силата на опън трябва да бъде > 1.0 N/mm2

за жилищна и търговска употреба.

Силата на опън трябва да бъде >1.5 N/mm2

за индустриална употреба.

Забележка: С = якост на натиск F = якост на огъване

Ако всички технически параметри са взети под внимание,основите могат да бъдат подготвени и обработени.Във всеки случай,пригодността на продуктите,предвидени за употреба,трябва да бъде проверена чрез разучаване на съответните указатели с технически данни и / или като се свържете с производителя на продукта.Информацията,дадена от М2 за полагане на подове,е от общ характер.