Характеристики на продукта

Тип

Перваз

Артикулен номер

Височина

60 мм

Дървесен вид

Дъб,Бук,Бор,Липа

Вид

Масивен перваз

Покритие

Необработен

Размер

60ммх15мм

Описание

Подови первази от висококачествена широколистна и иглолистна дървесинаМ2 предлага подови первази от висококачествена широколистна и иглолистна дървесина със стандартни профили и размери.М2 предлага и изработване на первази с различни профили и размери по модел на клиента,както и на дървени стъпала,чела за стъпала и др.