Здравейте, приятели!

Има ли човек, който да не свързва септември месец с началото на учебната година? Ние смятаме, че за да бъдат следващите поколения успешни и иновативни, то такава трябва да бъде и средата, в която учат. Удобство, хигиена и устойчивост са основните характеристики на подовата настилка за учебните заведения.

Производителите на специализирани PVC настилки подхождат с високо внимание към подбора на правилните материали и чистите производствени процеси. Основен акцент е здравето и благосъстоянието на обитателите на сградите, като се набляга най-вече на по-ниските въглеродни емисии и подобряването на рециклируемостта на материалите. Грешно избраните материали могат съществено да повлияят на качеството на вътрешната среда, а правилния подбор може да намали риска от потенциално вредни ефекти върху здравето на децата. Качеството на въздуха в помещенията е с особено голяма важност за класните стаи, където учениците прекарват по-голямата част от времето си. Високият клас PVC настилки не съдържа вредни фталати (химикали) или летливи органични съединения.

Цветовете, светлината и акустиката имат силно влияние върху учебния процес. Някои от тези фактори могат да бъдат подсилени чрез правилни подбор на материалите. PVC настилките осигуряват по-тиха среда, с което подпомагат по-голямата концентрация. Антибактериалното им покритие ни помага лесно да поддържаме средата чиста, без да е необходимо да се използват токсични почистващи продукти. Цветовата палитра е разнообразна и позволява безкрайни съчетания. Цветове, които стимулират концентрацията или такива, които ни позволяват да се разсеем в почивките. Дизайни с фигури и символи, с които да насърчим спорта и движението.

Високите характеристики на PVC настилките ги правят приложими във всички зони на учебната сграда. От високо натоварените фоайета и коридори, през класните стаи, зони за спорт и отдих, стълбища, чак до кухните на столовата.

Средата, в която се намираме, е от изключителна важност за продуктивността и развитието ни. Направете подовата настилка акцента във вашата сграда и се насладете на резултата.

Очакваме ви!


Автор: арх. Петя Митрева